Vyhledávání


Kontakt


Křečkovská 49
682 01 Vyškov

777 830 951

E-mail: wagner@vyskov.cz

Občanská výstavba

Rekonstrukce provozního objetu Rugby Vyškov

  Rekonstrukce provozního objektu Rugby Vyškov Generální dodavatel Investor: Město Vyškov Finanční objem: 19,5 mil.Kč

Přestavba objektu sportovní haly ve sportovním areálu u Smetanových sadů ve Vyškově

  Přestavba objektu sportovní haly ve sportovním areálu u Smetanových sadů ve Vyškově Generální dodavatel Investor: Vyškovské služby s.r.o. Finanční objem: 15,2 mil.Kč

Přístavba tělocvičny ZŠ Nádražní 5, Vyškov

  Přístavba tělocvičny ZŠ Nádražní 5, Vyškov Generální dodavatel Investor: Město Vyškov Finanční objem: 32 mil.Kč

Rekonstrukce radnice ve Vyškově – 2, 3, 4, 5, etapa, Rekonstrukce objetu Hopiánovo

  Rekonstrukce radnice ve Vyškově – 2, 3, 4, 5, etapa, Rekonstrukce objetu Hopiánovo Generální dodavatel Investor: Město Vyškov Finanční objem: 55,6 mil. Kč

Představení společnosti

Společnost  WAGNER stavební spol. s r.o. vznikla 14.12.2004 přechodem firmy Josef Wagner, fyzické osoby – podnikatele, která působila na trhu od 1.1.1991, a převzala tak veškerou její stavební činnost včetně zaměstnanců a materiálového vybavení. Na nově vzniklou právnickou osobu přešly také veškeré rozpracované zakázky původní firmy včetně všech práv a povinností z toho plynoucích.

Společnost WAGNER stavební spol. s r.o. se zabývá stavební činností v oboru pozemní stavby. Zaměření je převážně na občanskou a bytovou výstavbu, zemědělské a dopravní stavby. V těchto oblastech dosáhla firma velmi dobrých výsledků, jak při realizaci rodinných domů a drobných staveb, tak i při rekonstrukcích bytových domů, administrativních budov, zemědělských objektů a dopravní infrastruktury.

Pro úspěšný průchod zakázky společností používáme jeden z nejmodernějších stavebních softwarů na trhu, který nám umožňuje sledovat plánované náklady v čase a vyhodnocovat průběh realizace výstavby.

Nově společnost rozvíjí svoji podnikatelskou aktivitu také v zámečnické výrobě – tvarování betonářských výztuží, v inženýrské činnosti ve výstavbě – stavební dozory a poradenství, v oblasti obchodu – prodej stavebního materiálu a v oblasti pronájmu zemních strojů.

Prioritním zájmem společnosti WAGNER stavební spol. s r.o. byla od počátku strategie rozvoje a orientace na kvalitu a potřeby zákazníka. Orientace na kvalitu vedla k rozhodnutí, zavést do firmy systém jakosti dle normy ČSN EN ISO 9002. Tento byl certifikován certifikační orgánem ITI TÜV dne 16.8.2001. Na konci roku 2003 bylo rozhodnuto o zavedení integrovaného systému QMS a EMS dle norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Po zavedení tohoto systému byla 23.8.2004 provedena certifikace a 16.9.2004 byly uděleny certifikáty dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. V roce 2011 byla certifikace společnosti rozšířena o certifikát dle normy ČSN OHSAS 18000:2008. Základním dokumentem certifikovaného systému je stanovená politika integrovaného systému řízení.